Nuttige info

Wanneer volgt de eerste spadestreek? 

Het is nog te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven. Eerst willen we de buurt bevragen en het masterplan vormgeven. Ondertussen wachten we op de ondertekening van het Brownfieldconvenant. Daarna worden de nodige omgevingsvergunningen ingediend. Er zijn dus nog een aantal stappen te nemen voor we de eerste spadesteek verwachten.

Bel-acasa

Hinder? Bel ons!

De herontwikkeling van Laarne Fabriek wordt een project met een brede draagwijdte. Een positieve impact voor de hele buurt. Maar de weg naar een mooi resultaat voor alle betrokkenen kan op sommige momenten wel wat hinder met zich meebrengen. Wij zullen bij elke stap van het traject alles in het werk stellen om die hinder tot het absolute minimum te beperken. Mocht je tijdens de werkzaamheden alsnog ongemak ondervinden, aarzel dan zeker niet en breng ons snel op de hoogte. Dan doen wij het nodige.

Enkele weetjes

De projectsite van Laarne Fabriek is 73.343 m² groot.

Je zult er kunnen werken, wonen, winkelen en ontspannen. Hoe die mix van functies concreet worden ingevuld, daar kan je zelf aan bijdragen.

Het is de bedoeling de beeldbepalende architectuur zoals de stookplaats en de schoorsteen te integreren in het nieuwe project. De initialen FH op de schouw zijn een baken waaruit blijkt: je bent in Laarne. Ze staan voor Fernand Hanus of voor Fabriek Hanus. Wist je trouwens dat de René, de jongste zoon van Fernand Hanus die later het bedrijf overnam, zijn naam heeft veranderd in Hanet? Hij studeerde op dat moment in Roubaix, waar Frans de voertaal was. En hij vond dat zijn naam in het Frans toch wel een bijklank had…

Acasa heeft op vandaag reeds enkele bekwame partijen geëngageerd om mee te denken over de herontwikkeling van de site.

De site is op heden voor 89 % verhard en slechts 11 % waterdoorlatend.

Voor de verschillende uitbreidingen van de fabriek liep de Maanbeek zichtbaar doorheen de site. Sindsdien werd de beek grotendeel ondergronds verlegd. In de toekomst zal de Maanbeek in haar volle glorie hersteld worden.