Vandaag

In afwachting van een gefaseerde aanpak is het wenselijk dat de site niet verder verloedert. Er dienen zich momenteel gelukkig kansen aan om minstens een deel van de terreinen een tijdelijke invulling ‘Chez Fernand’ te geven.
Zo zijn een viertal loodsen in perfect bruikbare staat en kunnen we die dan ook te huur aanbieden aan geïnteresseerden. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet.

Maar er is ook ruimte voor een creatieve en culturele invulling. Ben je met je vereniging op zoek naar een tijdelijk depot, een locatie voor een grafittimuur of -wedstrijd, een expositieruimte, … Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de ontwikkelaar.

Acasa-microfibres-fabirek-van-laarne-2