Vandaag

In afwachting van een gefaseerde aanpak is het wenselijk dat de site niet verder verloedert. Er dienen zich momenteel gelukkig kansen aan om minstens een deel van de terreinen een tijdelijke invulling te geven.
Zo zijn een viertal loodsen in perfect bruikbare staat verhuurd en vestigde zich eveneens een indoor padelclub met 5 speelvelden in een van de loodsen, de Acasa Padel Club.

Maar er is ook ruimte voor een creatieve en culturele invulling. Zo hebben op vandaag twee vzw’s (bijvoorbeeld Fou De Boules) een ruimte op de site ter beschikking gekregen zodat ze hun werking lokaal verder kunnen uitbouwen.

Acasa-microfibres-fabirek-van-laarne-2